DGCG - Dutch Gastric Cancer Group

De maagkankerbehandeling is in vele opzichten gedurende de afgelopen jaren veranderd. Decennia lang stond de operatieve behandeling van een patiënt met maagkanker op zichzelf, zonder voorbehandeling, zonder nabehandeling. Nu is chemotherapie voorafgaand aan de in-opzet-curatieve operatie de standaard geworden. In de maagchirurgie heeft de volume-uitkomst discussie haar intrede gedaan. Er is – in vergelijking met andere Europese landen – ruimte voor verbetering in de uitkomsten van zorg. Nieuw is de volumenorm voor de chirurgische behandeling van het maagcarcinoom. De rol van de radiotherapeut is groter dan voorheen in het kader van de combinatiebehandeling van bestraling en chemotherapie, terwijl de maag-darm-leverarts zich steeds verder ontwikkelt als hoofdbehandelaar bij patiënten met maagkanker in een vroegstadium. Voor patiënten met uitgezaaide maagkanker zijn er nieuwe doelgerichte middelen (in ontwikkeling).

De behandeling van patiënten met maagkanker is bij uitstek multidisciplinair en in de activiteiten van de DGCG is alles er op gericht om de kwaliteit van de maagkankerbehandeling over de gehele linie in Nederland te verbeteren. Dit vertaalt zich in de doelstellingen van de DGCG, waaronder het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen, het coördineren van maagkankerstudies en het bieden van inhoudelijke steun aan de landelijke kwaliteitsregistratie (Dutch Upper GI Cancer Audit). Alle leden van de DGCG werkgroep zijn gemandateerd door hun eigen beroepsvereniging. Vertegenwoordigd zijn de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

Wij hopen met deze website een beeld te geven van de maagkankerbehandeling in Nederland waarbij aandacht is voor de huidige stand van zaken en voor aanstaande ontwikkelingen.

Namens de Dutch Gastric Cancer Group,
Johanna van Sandick, voorzitter

April 2013

link: http://www.dgcg.nl